יום שלישי, ט' באדר, 15 במרץ 2011

שגשוגן של מגוון צורות ותופעות הנמנות על הרוחניות העכשווית ברחבי העולם בכלל ובישראל בפרט הינו
מרשים ביותר. מסגרת בינתחומית לעיון ומחקר בהיבטים שונים של רוחניות עכשווית יכולה לתרום רבות
להבנת התופעה ולהעשרת העשייה המחקרית. זהו הרציונל לקיום הכנס הישראלי השלישי לחקר רוחניות
עכשווית. לכנס מוזמנות/ים חוקרות/ים ותלמידות/י מחקר מכל הדיסציפלינות להציג מחקרים ופאנלים
בחקר הרוחניות העכשווית.

יו"ר וועדת הכנס: פרופ' עפרה מייזלס (אוניברסיטת חיפה), ד"ר מריאנה רוח-מדבר (אוניברסיטת חיפה).
חברי הוועדה: פרופ' משה אידל (האוניברסיטה העברית ירושלים), ד"ר דניאלה גורביץ' (אוניברסיטת בר-אילן), ד"ר נדב דוידוביץ' (אוניברסיטת בן גוריון בנגב), פרופ' פיליפ ווקסלר (האוניברסיטה העברית ירושלים), פרופ' יוסי יונה (אוניברסיטת בן גוריון בנגב), פרופ' מריו מיקולינסר (המרכז הבינתחומי הרצליה), פרופ' יעקב רז (אוניברסיטת תל אביב).