פייסבוק Facebook לדף הבית לאתר הכנס התשיעי 2018
תמונת הנושא של רוחניות

קישורים לכנסים הקודמים

הכנס החמישי 2013
אוניברסיטת תל אביב
הכנס הרביעי 2012
אוניברסיטת חיפה
הכנס השלישי 2011
אוניברסיטת חיפה
הכנס השני 2010
אוניברסיטת חיפה
הכנס הראשון 2009 אוניברסיטת חיפה
5th conference 2013 4th conference 2012 3rd conference 2011 2nd conference 2010 1st conference 2009
 

  הכנס התשיעי 2018
אוניברסיטת חיפה
הכנס השמיני 2015
אוניברסיטת חיפה

הכנס השביעי 2015
אוניברסיטת תל אביב

הכנס השישי 2014
אוניברסיטת תל אביב
  9th conference 2018 8th conference 2015 7th conference 2015 6th conference 2014